Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 16. 6. do 23. 6. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 16. 6. do 23. 6. 2019

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

16.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

11.00

Za + rodiče Fuksovy, Kozmínovy a sestry

Po

17.6.

 

-

 

Út

18.6.

 

-

 

St

19.6.

 

-

 

Čt

20.6.

slavnost Těla a Krve Páně

17.00

Za + Boženu Gajovou, rodinu Brázdilovu a Miklíkovu

21.6.

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

-

 

So

22.6.

 

-

 

Ne

23.6.

12. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Škrabánkovu a Chaloupkovu

  • Při sbírce na církevní školství jsme minulou neděli vybrali 2.541 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti.
  • Zveme všechny tatínky se svými dětmi na výlet na kolech po krásách Holešovska, sraz ve 14 hod. u kostela v Holešově. Po projížďce bude připravené občerstvení na farní zahradě.
  • Příští neděli po mši svaté v 9.30 hod. ve farním kostele půjdeme v eucharistickém průvodu do kostela sv. Anny. Maminky ať připraví družičkám košíky s květinami.
  • Od příští neděle bude večerní mše v kostele sv. Anny.
  • V sakristii můžete vyzvednout přihlášky do náboženství pro děti, které půjdou od září do 1. třídy. Prosíme rodiče, aby přihlášky odevzdali co nejdříve, nejpozději však do 31. července.
  • Prosíme rodiče žáků 3. třídy, aby přišli ve středu 26. června po večerní mši svaté v Holešově na společné setkání, kde se domluvíme na přípravě na první svaté přijímání v novém školním roce.
  • V sobotu 13. července nás zve otec arcibiskup na společnou pouť do Olomouce za obnovu našich rodin a nová duchovní povolání. Objednáváme autobus, který pojede v 13.30 hod. Prosím, zapisujte se do společného autobusu. Cestovné činí 150 Kč.