Pořad bohoslužeb v Holešově od 16. 6. do 23. 6. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 16. 6. do 23. 6. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

16.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

7.00

Za + rodiče Jana a Marii Novákovy z Bořenovic a živou rodinu

8.00

Za + Pavla Sedlaříka a živou rodinu

9.30

Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o Boží požehnání a ochranu a za rodinu Rafajovu a Malých

18.00

Za + Ludmilu a Františka Šťastných, bratra Petra a živou rodinu

Po

17.6.

 

18.00

Za + rodiče Číhalovy a Ladislava Čáníka

Út

18.6.

 

6.30

Za + Otu a Bedřišku Markovy, dceru Marii a duše v očistci

St

19.6.

 

18.00

Za + rodiče Rostislava a Zdenu Jurčíkovy a za Ladislava Krejčího

Čt

20.6.

slavnost Těla a Krve Páně

7.30

K Božímu milosrdenství za duše rodičů Bartíkových

18.00

Za + Františka Jurčíka a dceru Olgu

21.6.

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

7.30

Za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

18.00

Za + Pavlu Brázdilovou a duše v očistci

So

22.6.

 

7.30

Za + Ludmilu a Jaroslava Leciánovy, rodiče z obou stran a dva syny

14.00

DOBROTICE – Za živé a + občany z Dobrotic

Ne

23.6.

12. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Spáčilovy, jejich syna Rudolfa, živou rodinu a na poděkování za dožité roky s prosbou o dar zdraví

8.00

Za + rodiče Jurčíkovy, + sourozence, živou a + rodinu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Večeřovy ze Všetul, duše v očistci a za dar zdraví, pomoc Boží a ochranu pro celou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Kadlecovu a Skramuskou

  • Při sbírce na církevní školství jsme minulou neděli vybrali 22.100 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti.
  • Zveme všechny tatínky se svými dětmi na výlet na kolech po krásách Holešovska, sraz ve 14 hod. u kostela. Po projížďce bude připravené občerstvení na farní zahradě.
  • Příští neděli po mši svaté v 9.30 hod. půjdeme v eucharistickém průvodu do kostela sv. Anny. Maminky ať připraví družičkám košíky s květinami.
  • Od příští neděle bude večerní mše v kostele sv. Anny.
  • Vzadu za lavicemi si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství pro děti z 1. třídy, případně i pro ty starší, které ještě do náboženství nechodily a mají zájem. Prosíme rodiče, aby přihlášky odevzdali co nejdříve, nejpozději však do 31. července.
  • Prosíme rodiče žáků 3. třídy, aby přišli ve středu 26. června po večerní mši svaté na společné setkání, kde se domluvíme na přípravě na první svaté přijímání v novém školním roce.
  • V sobotu 13. července nás zve otec arcibiskup na společnou pouť do Olomouce za obnovu našich rodin a nová duchovní povolání. Objednáváme autobus, který pojede v 13.30 hod. Prosím, zapisujte se do společného autobusu. Cestovné činí 150 Kč.