Pořad bohoslužeb v Holešově od 23. 6. do 30. 6. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 23. 6. do 30. 6. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

23.6.

12. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Spáčilovy, jejich syna Rudolfa, živou rodinu a na poděkování za dožité roky s prosbou o dar zdraví

8.00

Za + rodiče Jurčíkovy, + sourozence, živou a + rodinu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Večeřovy ze Všetul, duše v očistci a za dar zdraví, pomoc Boží a ochranu pro celou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Kadlecovu a Skramuskou

Po

24.6.

slavnost Narození sv. Jana Křtitele

18.00

Za + Jana Pavlíka a živou rodinu

Za + Jarmilu Doleželovou

Út

25.6.

 

6.30

Za + Jana Kunderu, + rodiče a duše v očistci

St

26.6.

 

18.00

Za + Václava Fridricha, rodiče Fridrichovy, Zámečníkovy, živou a + rodinu

Čt

27.6.

 

7.30

 

28.6.

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

7.30

Za + rodiče Navrátilovy, Míkovy a duše v očistci

18.00

Za + rodinu Němečkovu a syna Oldřicha

So

29.6.

slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

7.30

Za + manžela Ladislava Loučku, + tatínka a za zdraví syna

11.00

TUČAPY – Za živé a + občany z Tučap

Ne

30.6.

13. neděle v mezidobí

7.00

Za + Hynka Vyňuchala a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Janečkovy, živou a + rodinu Kunderovu, Kocfeldovu a Kašpárkovu

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za + Jaroslava a Ludmilu Kameníkovy, živou rodinu a duše v očistci

  • Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali celkem 25.570 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Večerní mše svatá bude dnes v kostele sv. Anny.
  • Centrum pro rodinu zve všechny farníky ke společné modlitbě za víru a lásku v rodinách v úterý od 18 do 19 hod. v kapli sv. Martina.
  • Ve středu po večerní mši svaté bude setkání rodičů dětí, které se v novém školním roce budou připravovat na 1. svaté přijímání.
  • V sobotu 13. července nás zve otec arcibiskup na společnou pouť do Olomouce za obnovu našich rodin a nová duchovní povolání. Objednáváme autobus, který pojede v 13.30 hod. Prosím, zapisujte se do společného autobusu. Cestovné činí 150 Kč.
  • Vzadu za lavicemi si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství pro děti z 1. třídy, případně i pro ty starší, které ještě do náboženství nechodily a mají zájem. Prosíme rodiče, aby přihlášky odevzdali co nejdříve, nejpozději však do 31. července.