Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 30. 6. do 7. 7. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 30. 6. do 7. 7. 2019

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

30.6.

13. neděle v mezidobí

11.00

Na poděkování za 5 let manželství, dar rodiny, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro rodinu Krmencovu

Po

1.7.

 

-

 

Út

2.7.

 

-

 

St

3.7.

svátek sv. Tomáše, apoštola

-

 

Čt

4.7.

 

17.00

Za zemřelou rodinu Miklíkovu, Žůrkovu a Zaoralovu

5.7.

slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

-

 

So

6.7.

 

-

 

Ne

7.7.

14. neděle v mezidobí

11.00

Za + Ladislava a Ludmilu Miklíkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  • Od tohoto týden budou v kostele sv. Anny v Holešově bohoslužby každé úterý a čtvrtek ráno a v neděli večer.
  • Latinská mše svatá bude ve čtvrtek v 18.00 hod. v kapli sv. Martina
  • Ve čtvrtek od 16 hod. bude příležitost ke svátosti smíření a adorace NSO.
  • 5. července se bude konat cyklistická pouť na Velehrad. Zájemci se sejdou už v 7:30 u farního kostela v Holešově, aby se za ranního chládku dostali na Velehrad.
  • Prosím, přihlašujte se na děkanátní pouť do Olomouce za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Cestovné činí 150 Kč, děti a mládež zdarma. Pro děti po dobu růžence a adorace bude připravený program pracovnicemi Centra pro rodinu.
  • Za týden v neděli se rozloučíme s panem kaplanem, který odchází do farnosti Chropyně jako administrátor