Pořad bohoslužeb v Holešově od 30. 6. do 7. 7. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 30. 6. do 7. 7. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

30.6.

13. neděle v mezidobí

7.00

Za + Hynka Vyňuchala a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Janečkovy, živou a + rodinu Kunderovu, Kocfeldovu a Kašpárkovu

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za + Jaroslava a Ludmilu Kameníkovy, živou rodinu a duše v očistci

Po

1.7.

 

18.00

Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání

Út

2.7.

 

6.30

 

St

3.7.

svátek sv. Tomáše, apoštola

18.00

Za + Annu Žourkovou, manžela, syna a za živou a + rodinu

Čt

4.7.

 

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

5.7.

slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

8.00

Za živou a + rodinu Malých a duše v očistci

18.00

Za + Františka a Marii Kubíkovy, živou a + rodinu.

So

6.7.

 

7.30

Za + Ignáce a Růženu Urbanovy, dceru Bohumilu a duše v očistci

Ne

7.7.

14. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Vladimíra a Miladu Zapletalovy z Jankovic a za živou a + rodinu

8.00

Za živé a + občany z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Ivana Slovenčíka a duše v očistci

  • Od tohoto týden budou v kostele sv. Anny bohoslužby každé úterý a čtvrtek ráno a v neděli večer.
  • Latinská mše svatá bude v kapli sv. Martina.
  • Ve středu 3. července navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech.
  • 5. července se bude konat cyklistická pouť na Velehrad. Zájemci se sejdou už v 7:30 u farního kostela, aby se za ranního chládku dostali na Velehrad.
  • Adorační den na první pátek v měsíci červenci nekoná.
  • Prosím, přihlašujte se na děkanátní pouť do Olomouce za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Cestovné činí 150 Kč, děti a mládež zdarma. Pro děti po dobu růžence a adorace bude připravený program pracovnicemi Centra pro rodinu.
  • Vzadu za lavicemi si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství pro děti z 1. třídy, případně i pro ty starší, které ještě do náboženství nechodily a mají zájem. Prosíme rodiče, aby přihlášky odevzdali co nejdříve, nejpozději však do 31. července.
  •