Pořad bohoslužeb v Holešově od 7. 7. do 14. 7. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 7. 7. do 14. 7. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

7.7.

14. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Vladimíra a Miladu Zapletalovy z Jankovic a za živou a + rodinu

8.00

Za živé a + občany z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Ivana Slovenčíka a duše v očistci

Po

8.7.

 

18.00

Za dvoje + rodiče a duše v očistci

Út

9.7.

 

6.30

Na poděkování za 65 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

St

10.7.

 

18.00

Za + Ludmilu a Josefa Krejčí a živou rodinu

Čt

11.7.

svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

7.30

Za + rodiče Mrázkovy a duše v očistci

12.7.

 

7.30

Za živou a + rodinu Slámkovu a Noskovu a na poděkování za přijatá dobrodiní

18.00

Za + Jaroslava a Zdeňku Pilařovy

So

13.7.

 

7.30

Za Olinku Loučkovou o Boží požehnání, zdraví a ochranu a za spásu duše maminky Olgy Markové

Ne

14.7.

15. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Popelkovu, Sádovskou a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Marii a Františka Janalíkovy a živou rodinu

9.30

Za + rodiče a sourozence Marečkovy a Slimáčkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Antonína Sedláčka a živou rodinu

  • Autobus na pouť do Olomouce odjede v sobotu v 13.30 hod. od zámku v Holešově a 13.35 hod. z autobusového nádraží v Holešově. V autobuse je ještě spousta volných míst. Je velmi smutné, že jako každým rokem, není zájem podpořit naše rodiny a duchovní povolání společnou modlitbou.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
  • V neděli 28. července se bude konat tradiční setkání „staré scholy“ a také bývalých ministrantů. Srdečně zveme všechny, kteří zpívali nebo sloužili u oltáře jako ministranti.