Pořad bohoslužeb v Holešově od 20. 3. do 27. 3. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

20.3.

KVĚTNÁ NEDĚLE

7.00

Za + Josefa Kopřivu a dvoje rodiče

8.00

Za + rodiče Kopřivovy a syna Martina

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za Josefa Fuksu, bratra Milana,
dvoje rodiče a živou rodinu

Po

21.3.

 

18.00

Na poděkování za dar života

Út

22.3.

 

6.30

Za + manžela Vladimíra

St

23.3.

 

18.00

Za živou a + rodinu Liškovu a Ostrčilíkovu

Čt

24.3.

Zelený čtvrtek

18.00

Za rodinu Zapletalovu a Zaoralovu

25.3.

Velký pátek

18.00

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

So

26.3.

Bílá sobota

20.00

Za požehnání pro rodinu

Ne

27.3.

slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7.00

Za živé a + občany z Přílep, padlé vojíny z obou světových válek a za duše v očistci

8.00

Na poděkování za 33 let manželství a za dar víry a porozumění v rodině

9.30

Za + manžela, bratra a rodiče z obou stran

18.00

Za + Ludmilu Sedlaříkovou z Bořenovic, živou a + rodinu

 

 • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
 • Dnes odpoledne od 15 hod. povede pobožnost křížové cesty společenství matek.
 • Na Zelený čtvrtek bude po večerní mši svaté krátká adorace v Černé kapli.
 • Velký pátek je dnem přísného postu. Od rána po celý den bude možnost soukromé adorace v Černé kapli. V tento den bude také sbírka na křesťanské chrámy ve Svaté zemi. Od 14.30 hod. se společně pomodlíme křížovou cestu, kterou zakončíme modlitbou korunky k Božímu Milosrdenství. Po večerních obřadech bude celonoční adorace u Božího hrobu. Vstup do Černé kaple bude z parkoviště. Prosím, napište se na adorační službu po skupinkách.
 • Od Velkého pátku vždy v 15 hod se budeme společně zde v kostele modlit novenu k Božímu milosrdenství.
 • V sobotu bude adorace u Božího hrobu pro děti v 10 hod.
 • Příští neděli bude sbírka na arcibiskupský kněžský seminář.
 • Příští neděli při ranních bohoslužbách budeme žehnat pokrmy. Při mši svaté v 9.30 hod. požehnáme velikonočního beránka, kterého pak můžete ochutnat na farní zahradě.
 • Příští neděli vás zveme na koncert Holešovského chrámového sboru a komorního orchestru Stabat Mater od Josepha Haydna. Koncert začne v 15.30 hod. v kostele
 • Zveme mládež od 13ti let na Víkendový pobyt na faře v Prasklicích. Uskuteční se 8.-10. dubna. Cena za víkend je 370 Kč. Více informací najdete u Veroniky Bakalikové a Ladi Němce, kteří vám rádi předají i přihlášku.
 • Autobus na pouť Po stopách sv. Jana Sarkandra je již obsazen. Pokud by byl zájem, zkusíme objednat ještě jeden. Prosím tedy další zájemce, aby se do konce týdne přihlásili, zda zaplní celý autobus.
 • Na národní pouť do Krakova-Lagiewnik na sobotu 28. května máme objednaný jeden autobus, ve kterém je ještě několik míst volných. Prosím, přihlaste se co nejdříve na faře. Cena zájezdu 750 Kč.