Pořad bohoslužeb v Holešově od 3.4. do 10.4.2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

3.4.

2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

7.00

Za + rodiče Spáčilovy, živou rodinu a na poděkování za dožité roky s prosbou o dar zdraví

8.00

Za + Josefa a Františku Barotkovy a duše v očistci

9.30

Za prvokomunikanty a jejich rodiny

18.00

Za + manžela a dvoje + rodiče

Po

4.4.

slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

7.30

Na poděkování za dar života a zdraví s prosbou o další ochranu a pomoc

18.00

Za + Ludmilu Mrázkovou, živou a + rodinu a duše v očistci

Út

5.4.

památka sv. Vincence Ferrerského, kněze

6.30

Za dar zdraví pro Martu

St

6.4.

 

18.00

Za + Františka Miklíka, živou a + rodinu

Čt

7.4.

památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze

7.30

Za + rodiče Andělu a Františka Doleželovy a živou rodinu

18.00

LATINSKÁ – Za živé a + mariánské ctitele, členy živého růžence a členy Eucharistické hodiny

8.4.

 

7.30

Za + Marii Svobodovou, manžela Josefa, syna Vlastimila a živou rodinu

18.00

Za rodinu Pilařovu, Janečkovu a Procházkovu

So

9.4.

 

7.30

Za + Rudolfa Hyánka, živou a + rodinu a duše v očistci

Ne

10.4.

3. neděle velikonoční

7.00

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Miloslava Hyánka, + manželku a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy, živou rodinu a duše v očistci

 

  • Dnes v 15 hod. bude pobožnost k Božímu milosrdenství zde v kostele.
  • Při sbírce na arcibiskupský kněžský seminář jsme minulou neděli vybrali 25.400,- Kč. Na Svatou zemi činila sbírka 5.450,- Kč a postní almužna 14.730,- Kč. Všem Dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
  • Příští sobotu přijmou svátost manželství Miroslav Bezděk z Holešova a Martina Lešková z Bučovic.
  • Zveme mládež na již tradiční putovní mši. Tentokrát se podíváme do Roštění a to 22. dubna. Akce začne mší v 18:00 v místním kostele. Poté se přesuneme na obecní úřad, kde bude malé pohoštění a také si zahrajeme super hry. Více info na plakátku.
  • Na pouť Po stopách sv. Jana Sarkandra máme objednaný autobus a několik míst je ještě volný. Prosím, přihlaste se ve farní kanceláři. V Olomouci projdeme Svatou bránou v katedrále s možností získání plnomocných odpustků.
  • Na národní pouť do Krakova-Lagiewnik v sobotu 28. května máme ještě několik míst volných. Prosím, přihlaste se co nejdříve na faře. Cena zájezdu 750 Kč.
  • Připomínáme, že v prostorách holešovského zámku probíhá zajímavá výstava o sv. Janu Sarkanderovi.