Pořad bohoslužeb v Holešově od 10.4. do 17. 4. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 10. 4. do 17. 4. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

10.4.

3. neděle velikonoční

7.00

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Miloslava Hyánka, + manželku a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy, živou rodinu a duše v očistci

Po

11.4.

památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

18.00

Za + rodiče, bratra, jeho manželku a živou rodinu

Za + Věru Swirschovou

Út

12.4.

 

6.30

 

St

13.4.

 

18.00

Za + manžela Ladislava Loučkovu, živou a + rodinu a duše v očistci

Čt

14.4.

 

7.30

Za + rodiče Miroslava a Jarmilu Janečkovy, rodinu Pálkovu a Jandovu

15.4.

 

7.30

Za + rodiče Kroupovy, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za živou a + rodinu Večeřovu, Kopřivovu, Jančíkovu a duše v očistci

So

16.4.

 

7.30

Za + Drahomíru Chybíkovou a živou a + rodinu

Ne

17.4.

4. neděle velikonoční

7.00

Za + Miroslava Gajdošíka z Přílep, živou a + rodinu

8.00

Za + rodiče Sedlaříkovy, dceru Ludmilu a duše v očistci

9.30

Za + manžela, živou a + rodinu Skácelovu a Kozmínovu

18.00

Za živou a + rodinu Tichákovu a Fuksovu

  • Ve středu zveme všechny seniory na společné setkání do domu U sv. Martina v 15.30 hod.
  • Na pouť Po stopách sv. Jana Sarkandra pojede autobus v sobotu v 7.45 hod. ze Zahnašovic, v 8 hod. od zámku v Holešově a 8.05 hod. z autobusového nádraží.
  • V sobotu přijmou svátost manželství Daniel Jelínek z Bystřice p. Host. a Daniela Krajcarová z Bystřice p. Host.
  • Příští neděli bude sbírka na křesťanská média.
  • Zveme mládež na již tradiční putovní mši. Tentokrát se podíváme do Roštění a to 22. dubna. Akce začne mší v 18:00 v místním kostele. Poté se přesuneme na obecní úřad, kde bude malé pohoštění a také si zahrajeme super hry. Více info na plakátku.
  • Centrum pro rodinu zve manžele na Modlitební večer, který se bude konat další úterý 19. dubna od 18 hod. v kapli sv. Martina.
  • V sobotu 23. dubna uzavřou církevní manželství v kostele v Popovicích u Uherského Hradiště Daniel Vajda z Holešova a Kateřina Majíčková z Popovic.
  • Na národní pouť do Krakova-Lagiewnik v sobotu 28. května máme ještě několik míst volných. Prosím, přihlaste se co nejdříve na faře. Cena zájezdu 750 Kč.
  • Zveme děti od 4 do 10 let na týden letních aktivit v týdnu od 25. do 29. července. Cena 1000 Kč za dítě. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela nebo u pracovnic Centra pro rodinu.
  • V neděli 8. května přijme Pavel Michalec z Bořenovic jáhenské svěcení v našem farním kostele v Holešově z rukou Mons. Jana Baxanta, litoměřického biskupa. Aby se nám podařilo zajistit důstojný průběh celé slavnosti, včetně pohoštění hostů, prosím vás o příspěvek na tento účel.