Pořad bohoslužeb v Rymicích od 19.6. do 26. 6. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 19. 6. do 26. 6. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.6.

12. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

20.6.

 

-

 

Út

21.6.

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

-

 

St

22.6.

 

17.00

Za + Aloise Janalíka, manželku, syna a živou a + rodinu

Čt

23.6.

 

-

 

24.6.

slavnost Narození sv. Jana Křtitele

-

 

So

25.6.

 

-

 

Ne

26.6.

13. neděle v mezidobí

8.00

Za Oldřišku a Oldřicha Syřenovy, syna Josefa a zetě Jiřího

 

  • Dnes odpoledne od 14.30 hod. zveme všechny děti, rodiče, babičky a dědečky k posezení na farní zahradě. Pro děti budou připraveny soutěže a hry. Uvítáme různé koláče a dobroty od našich maminek i babiček.
  • Ve středu bude poslední vzdělávání ve víře v tomto školním roce v 19 hod. v domě U sv. Martina.
  • Ve středu po večerní mši svaté v Holešově bude setkání rodičů děti III. třídy, které se v příštím školním roce budou připravovat na I. sv. přijímání