Pořad bohoslužeb v Rymicích od 21.8. do 28.8.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 21. 8. do 28. 8. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

21.8.

21. neděle v mezidobí

8.00

POUŤ - Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

22.8.

památka Panny Marie Královny

-

 

Út

23.8.

 

-

 

St

24.8.

svátek sv. Bartoloměje, apoštola

-

 

Čt

25.8.

 

-

 

26.8.

 

-

 

So

27.8.

památka sv. Moniky

-

 

Ne

28.8.

22. neděle v mezidobí

8.00

Za živou a + rodinu Leskovjanovu a Stejskalovu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Pán Bůh zaplať!
  • Centrum pro rodinu zve ve středu děti, mládež, rodiny na společnou vycházku do podzámecké zahrady v Kroměříži. Bližší informace najdete na plakátku.
  • V sobotu 27. srpna se bude konat farní pouť na Sv. Hostýn. Pěší poutníci mají sraz v 6 hod. u farního kostela v Holešově. Autobus odjede v 8 hod. z Rymic. Volná místa ještě jsou.
  • V neděli požehnáme dětem do nového školního roku a také jejich školní aktovky.
  • Příští neděli zveme všechny děti a jejich rodiče i prarodiče na společné zakončení prázdnin na farní zahradu. Soutěže, hry, opékání začnou ve 14.30 hod. Jako vždy budeme rádi za dobré domácí koláče, či jiné laskominy.
  • Prosím, přihlašujte se do společného autobusu na kněžské svěcení Pavla Michalce do Litoměřic, které se uskuteční v sobotu 22. října. Stále jsou dvě možnosti – třídenní pobyt v Litoměřicích nebo pouze doprava tam a zpět v sobotu.
  • Rozvrh hodin do náboženství jsme nuceni ještě upravit. Budeme se ale snažit, aby dny zůstaly stejné, časy případně upravíme dle rozvrhu ve školách.
  • Zájemci o udělení svátosti biřmování si mohou vyzvednout přihlášku v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněnou ji prosím odevzdejte osobně otci děkanovi. Přihlásit se mohou biřmovanci ve věku od 17 let a výš. Horní věková hranice omezena není.
  • Zveme mládež ve věku od 13 let na víkendovku, která proběhne 16. - 18. září na faře v Křenovicích. Cena víkendu je 350 Kč. Téma je Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští. Více informací najdete na plakátku, nebo přímo u Veroniky Bakalíkové či Ladi Němce, u kterých naleznete i přihlášky. Oba se na Vás již moc těší.