Pořad bohoslužeb v Rymicích od 28.8. do 4.9.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 28. 8. do 4. 9. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

28.8.

22. neděle v mezidobí

8.00

Za živou a + rodinu Leskovjanovu a Stejskalovu

Po

29.8.

památka umučení sv. Jana Křtitele

-

 

Út

30.8.

 

-

 

St

31.8.

 

-

 

Čt

1.9.

 

-

 

2.9.

První pátek v měsíci

-

 

So

3.9.

památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

18.00

Za Jaroslava Vavrušu, rodiče a živou rodinu

Ne

4.9.

23. neděle v mezidobí

10.30

KOLIČÍN – za živé a + občany z Količína

  • Dnes odpoledne zveme všechny děti a jejich rodiče i prarodiče na společné zakončení prázdnin na farní zahradu v Holešově od 14.30 hod. Jako vždy budeme rádi za dobré domácí koláče, či jiné laskominy.
  • Příští neděli budou v Holešově Dožínky. Slavnostní mši svatou v 9.30 hod. bude celebrovat P. Josef Nuzík, generální vikář AO. Po mši svaté bude připraven program ve Smetanových sadech.
  • Ve středu 7. září zveme všechny seniory na společné setkání, které začne v 15.30 hod. v domě U sv. Martina. Pozvání přijal také P. Jiří Rek, který nás povzbudí duchovním slovem a promítne nám fotografie z poutních míst, které letos navštívil. Prosím, přihlašujte se do společného autobusu na kněžské svěcení Pavla Michalce do Litoměřic, které se uskuteční v sobotu 22. října. Stále jsou dvě možnosti – třídenní pobyt v Litoměřicích nebo pouze doprava tam a zpět v sobotu. Prozatím máme přihlášených pouze pár lidí, což není ani na malý autobus. Jak jinak, než svou účastí můžeme budoucího kněze podpořit a vyprosit mu požehnání do náročné kněžské služby.
  • Zájemci o udělení svátosti biřmování si mohou vyzvednout přihlášku v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněnou ji prosím odevzdejte osobně otci děkanovi. Přihlásit se mohou biřmovanci ve věku od 17 let a výš. Horní věková hranice omezena není.
  • Zveme mládež ve věku od 13 let na víkendovku, která proběhne 16. - 18. září na faře v Křenovicích. Cena víkendu je 350 Kč. Téma je Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští. Více informací najdete na plakátku, nebo přímo u Veroniky Bakalíkové či Ladi Němce, u kterých naleznete i přihlášky.