Pořad bohoslužeb v Rymicích od 11. 9. do 18. 9. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 11. 9. do 18. 9. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

11.9.

24. neděle v mezidobí

8.00

Za Aloise Janalíka, manželku Bohumilu, 2 rodiče a živou rodinu

Po

12.9.

 

-

 

Út

13.9.

památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

-

 

St

14.9.

svátek Povýšení svatého Kříže

17.00

Za Ludmilu Tyrteklovu, manžela Václava a rodinu Janešovu

Čt

15.9.

památka Panny Marie Bolestné

-

 

16.9.

památka sv. Ludmily, mučednice

-

 

So

17.9.

 

-

 

Ne

18.9.

25. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti.

  • Ve středu začne vyučování náboženství: 1. – 3. třída od 13.30 hod. ve škole, ostatní ročníky od 14.30 hod. na faře. Po mši svaté prosím rodiče dětí, které budou chodit do náboženství, aby přišli na faru. Ještě je stále možné přihlásit se do výuky náboženství.
  • Od pátku začnou pravidelné schůzky ministrantů v domě U sv. Martina vždy od 16.30 hod. Na společné setkání zveme nejen současné ministranty, ale uvítáme nové tváře. Už teď se na všechny těší strýc Olin.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Za měsíc v sobotu 15. října se koná na Velehradě pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Prosím, udělejte si čas a pojeďte se s námi společně modlit. Pro děti bude připraven doprovodný program do mše svaté. Do společného autobusu se můžete přihlásit na faře nebo v sakristii. Cestovné 100 Kč, děti a studenti zdarma.
  • Prosím, přihlašujte se do společného autobusu na kněžské svěcení Pavla Michalce do Litoměřic, které se uskuteční v sobotu 22. října. Stále jsou dvě možnosti – třídenní pobyt v Litoměřicích nebo pouze doprava tam a zpět v sobotu.
  • Zájemci o udělení svátosti biřmování si mohou vyzvednout přihlášku v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněnou ji prosím odevzdejte osobně otci děkanovi. Přihlásit se mohou biřmovanci ve věku od 17 let a výš. Horní věková hranice omezena není.
  • Charita pořádá POUŤ NEMOCNÝCH K SVATÉ BRÁNĚ NA VELEHRADĚ 5. 10. 2016. Zájemci, ať se přihlašují do neděle 18. 9. u pastorační asistentky Charity Holešov Leony Machálkové, mobil: 733 741 907. Pokud bude dostatečný zájem, tak by se vypravil autobus.