Pořad bohoslužeb v Rymicích od 9. 10. do 16. 10. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 9. 10. do 16. 10. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

9.10.

28. neděle v mezidobí

8.00

Za Františka Paštěku, rodiče a živou rodinu

Po

10.10.

 

-

 

Út

11.10.

 

-

 

St

12.10.

 

17.00

Za + Františka Nováka a duše v očistci

Čt

13.10.

 

-

 

14.8.

 

-

 

So

15.10.

památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

-

 

Ne

16.10.

29. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Ve středu od 15.30 hod. zveme všechny seniory na společné setkání do domu U sv. Martina v Holešově. O tom, jaké to je být veterinářem a o dalších zajímavostech, nám bude vyprávět MVDr. Zbyněk Miklík ze Všetul
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
  • Autobus na Velehrad odjede v sobotu 13.30 hod. ze zastávky u kostela v Rymicích. Program na Velehradě začíná v 15 hod. Pro děti připravilo Centrum pro rodinu program od 14.45 do 16.45 hod.
  • Charita Holešov vyhlašuje humanitární sbírku šatstva v termínu od 17. do 21. října, tedy od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin. Sbírá se oblečení všech kategorií. Sběrné místo je v areálu zahrádkářů na Dlažánkách v Holešově
  • Do Litoměřic na kněžské svěcení v sobotu 22. října máme ještě několik míst volných. Odjíždět se bude ve 4 hod. od zámku v Holešově, 4.05 hod. z autobusového nádraží. Cestovné činí 600 Kč (můžete zaplatit již nyní ve farní kanceláři). Ti, kteří jsou přihlášeni na třídenní zájezd, prosím, zastavte se ve farní kanceláři k doplnění osobních údajů kvůli ubytování. Také prosíme o uhrazení částky 2.600,- Kč.