Pořad bohoslužeb v Rymicích od 30.10. do 6.11.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 30. 10. do 6. 11. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

30.10.

31. neděle v mezidobí

8.00

Za Mario Miliána a rodiče

Po

31.10.

 

-

 

Út

1.11.

slavnost

VŠECH SVATÝCH

18.00

Za všechny zemřelé

St

2.11.

vzpomínka na všechny věrné zemřelé

17.00

Za živou a + rodinu Kojeckou

Čt

3.11.

 

-

 

4.11.

památka sv. Karla Boromejského, biskupa

-

 

So

5.11.

 

-

 

Ne

6.11.

32. neděle v mezidobí

8.00

a Jaroslava Matulu, manželku, rodinu Matulovu a Darebníkovu

  • Při sbírce na misie bylo vybráno minulou neděli 4.698,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Zítra navštívíme nemocné v Rymicích a v Količíně.
  • V úterý po večerní mši svaté bude na místním hřbitově pobožnost za zemřelé.
  • Ve středu od 16 hod. bude v kostele adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.
  • Do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  •