Pořad bohoslužeb v Rymicích od 4. 12. do 11. 12. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 4. 12. do 11. 12. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

4.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

8.00

Za Vojtěcha a Josefku Markovy a dvoje rodiče

Po

5.12.

 

-

 

Út

6.12.

 

-

 

St

7.12.

památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

17.00

 

Čt

8.12.

slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

-

 

9.12.

 

14.00

Pohřeb Heleny Vyhlídalové

So

10.12.

 

-

 

Ne

11.12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

8.00

Za rodinu Markovu, Pirklovu a duše v očistci

  • V pondělí navštívíme nemocné v Rymicích a v Količíně.
  • Setkání seniorů se mimořádně uskuteční v úterý 6. prosince. O adventních zvycích a dalších zajímavostech nám přijde vyprávět bývalý kaplan P. Jaroslav Přibyl.
  • Ve středu od 16 hod. bude příležitost ke svátosti smíření a adorace NSO.
  • Setkání biřmovanců se tentokrát uskuteční společně pouze v pátek v domě U sv. Martina v 19 hod.
  • Příští neděli se bude zde v kostele zpovídat od 14 do 14.45 hod. Prosím, využijte této příležitosti a vykonejte si svátost smíření.
  • Schola Rymice vás všechny zve na adventní koncert, který se bude konat zde v kostele v neděli 18. prosince. V úvodu koncert požehná jáhen Jan Kotas nové CD „Zpívat píseň lásky smím“. K dispozici už bude také betlémské světlo.
  • KDU-ČSL s farním společenstvím zvou všechny děti i jejich rodiče na mikulášskou besídku příští neděli od 14.30 hod. v kině Svět. Na programu bude přehlídka andělů, pohádka o Šípové Růžence, uvidíte film Putování do Betléma a děti si mohou vyrobit andílka. Těšíme se na Vás!
  • Příští neděli zveme všechny na předvánoční vystoupení folklórního souboru Jabloňka Martinice. Představení začne v 16.30 hod. ve farním kostele v Holešově.