Pořad bohoslužeb v Rymicích od 15. 1. do 22. 1. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 15. 1. do 22. 1. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

15.1.

2. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

16.1.

 

-

 

Út

17.1.

Památka sv. Antonína, opata

-

 

St

18.1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

17.00

Za Ignáce Marka, rodiče a sourozence

Čt

19.1.

 

-

 

20.1.

Sv. Fabiána,

papeže a mučedníka

14.00

Zádušní mše svatá za Annu Mlčákovou

So

21.1.

Památka

sv. Anežky Římské, panny a mučednice

-

 

Ne

22.1.

3. neděle v mezidobí

8.00

Za Antonína Sivka, živou a zemřelou rodinu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Charita Holešov děkuje všem, kteří se zapojili do tříkrálového koledování. Výnos tohoto koledování za oblast, kde Charita působí, činí 549 548,Kč. V Rymicích se vybralo 23.550,-Kč.
  • Ve středu od 15.30 hod. budou mít setkání senioři v domě U sv. Martina. Přednášet o pověrách bude P. Radek Sedlák, farář z Troubek
  • V sobotu 21. ledna se bude U sv. Martina konat farní rodinná zabíjačka. Srdečně vás zveme!
  • Farní ples se bude konat v sobotu 28. ledna na zámku v Holešově. Vstupenky s místenkou jsou v prodeji ve farní kanceláři za 180 Kč. Předem děkujeme za ceny do tomboly, které můžete nosit do farní kanceláře. Prosíme také naše šikovné hospodyňky, které by byly ochotné napéct na ples koláče, aby se přihlásily a domluvily na faře. Děkujeme.