Pořad bohoslužeb v Rymicích od 19. 2. do 26. 2. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 19. 2. do 26. 2. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.2.

7. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

20.2.

 

-

 

Út

21.2.

 

-

 

St

22.2.

svátek Stolce sv. Petra, apoštola

17.00

Za Oldřicha Macháčka, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

Čt

23.2.

památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

-

 

24.2.

 

-

 

So

25.2.

 

-

 

Ne

26.2.

8. neděle v mezidobí

8.00

Za + rodiče Šálkovy, Štěpánkovy, syny a duše v očistci

  • Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali 9.955,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Dnes je sbírka na svatopetrský haléř.
  • Zveme všechny, kteří cítí potřebu modlit se za živou víru a láskyplné vztahy v našich rodinách, na modlitební setkání v úterý 21.2.2017 v čase od 18 do 19h do kaple u sv. Martina. 
  • Ve středu v 19 hod. bude další pokračování vzdělávání ve víře o svátostech v domě U sv. Martina
  • V rámci Noci kostelů, která bude 9. června, chceme nacvičit divadelní hru šitou na míru do kostela sv. Anny. Sháníme ochotné herce, komparz a další pomocníky, kteří by nám toto milé dílo pomohli zrealizovat. První setkání všech dobrovolníků bude ve čtvrtek 2. března v 18.30 hod. U sv. Martina.
  • Centrum pro rodinu pořádá v týdnu od 31.7.do 4.8. týden letních aktivit pro děti. Přihlášky si můžete vyzvednout u Jitky Slámkové. Ostatní podrobnosti najdete na plakátku.