Pořad bohoslužeb v Rymicích od 12. 3. do 19. 3. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 12. 3. do 19. 3. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.3.

2. neděle postní

8.00

Za rodiče Pospíšilíkovy, Kaňovy a živou rodinu

Po

13.3.

 

-

 

Út

14.3.

 

-

 

St

15.3.

 

17.00

Za Terezii Maňáskovu, manžela, dceru a duše v očistci

Čt

16.3.

 

-

 

17.3.

 

-

 

So

18.3.

 

-

 

Ne

19.3.

3. neděle postní

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Zítra od 17 hod. se bude ve farním kostele v Holešově konat fatimská pobožnost. Od 17 hod. se pomodlíme růženec, následovat bude krátká adorace a od 18 hod. mše svatá, na které bude kázat P. Antonín Ptáček.
  • V sobotu od 9. hodin se bude konat postní duchovní obnova v domě U sv. Martina pod vedením P. Emila Matušů. Postní oběd bude zajištěn, uvítáme něco dobrého na stůl ke kávě. Obnova bude zakončena v 15 hod. mší svatou v kapli.
  • Farnost Bílavsko a Bystřice p. Host. pořádá pod záštitou senátorky Mgr. Jelínkové hru Oráč a smrt. Tuto hru můžete vidět v neděli 26. března v 17 hod. v kostele v Bystřici p. Host. Hlavní roli hraje Jitka Molavcová, Alfred Strejček a David Burda z Hradišťanu. Podrobnosti najdete na plakátku. Několik vstupenek je k dispozici u nás na faře.
  • Charita Holešov pořádá jarní sbírku šatstva v termínu od 20. - 24. března od 8 – 16 h v prostorách u zahrádkářů. Sbíráme veškeré oblečení, boty, lůžkoviny, aj. Podrobné informace o sbírce jsou na plakátku před kostelem. Uvítáme také pomoc/níky -nice, kteří by pomohli již stávajícím dobrovolnicím. V případě zájmu kontaktujte paní Leonu Machálkovou – tel. číslo rovněž na plakátku. Děkujeme