Pořad bohoslužeb v Rymicích od 19. 3. do 26. 3. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 19. 3. do 26. 3. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.3.

3. neděle postní

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

20.3.

slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

-

 

Út

21.3.

 

-

 

St

22.3.

 

17.00

Za Josefa Daďu, manželku, sourozence a duše v očistci

Čt

23.3.

 

-

 

24.3.

 

-

 

So

25.3.

slavnost Zvěstování Páně

-

 

Ne

26.3.

4. neděle postní

8.00

Za živou a + rodinu Chytilovu, Hoškovu a Symerskou

  • Od pondělí do pátku pořádá Charita Holešov jarní sbírku šatstva od 8 – 16 h v prostorách u zahrádkářů. Podrobné informace o sbírce jsou na plakátku před kostelem.
  • Ve středu bude další vzdělávání ve víře pro dospělé v 19 hod. v domě U sv. Martina.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Za vaše dary Pán Bůh zaplať!
  • Farnost Bílavsko a Bystřice p. Host. pořádá pod záštitou senátorky Mgr. Jelínkové hru Oráč a smrt. Tuto hru můžete vidět příští neděli v 17 hod. v kostele v Bystřici p. Host. Hlavní roli hraje Jitka Molavcová, Alfred Strejček a David Burda z Hradišťanu. Podrobnosti najdete na plakátku. Několik vstupenek je k dispozici u nás na faře.
  • V neděli 2. dubna bude příležitost ke svátosti smíření od 14 hod.