Pořad bohoslužeb v Rymicích od 2. 4. do 9. 4. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 2. 4. do 9. 4. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

2.4.

5. neděle postní

8.00

Za Vladimíra Skutku a dvoje rodiče

Po

3.4.

 

-

 

Út

4.4.

 

-

 

St

5.4.

 

17.00

Za Evžena a Vojtu Očadlíkovy, živou a + rodinu

Čt

6.4.

 

-

 

7.4.

 

-

 

So

8.4.

 

-

 

Ne

9.4.

Květná neděle

8.00

Za živou a + rodinu Odložilovu, Horákovu a Juráškovu

  • Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali celkem 8.982,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes od 14 hod. bude příležitost ke svátosti smíření. Prosím, využijte této možnosti.
  • Zítra navštívíme nemocné v Rymicích a v Količíně.
  • Ve středu bude od 16 hod. adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.
  • Ve středu budou mít setkání senioři od 15.30 hod. v domě U sv. Martina v Holešově.
  • V neděli vás zveme na koncert chrámového sboru a komorního orchestru „Sedm slov Spasitele“ od J. Haydna. Koncert začne v 15.30 hod. ve farním kostele v Holešově.