Pořad bohoslužeb v Rymicích od 14. 5. do 21. 5. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 14. 5. do 21. 5. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

14.5.

5. neděle velikonoční

8.00

Za živou rodinu Fuksovu a dvoje + rodiče

Po

15.5.

 

-

 

Út

16.5.

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

-

 

St

17.5.

 

17.00

Za + rodiče Polaštíkovy, živé a + sourozence

Čt

18.5.

 

-

 

19.5.

 

-

 

So

20.5.

památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

-

 

Ne

21.5.

6. neděle velikonoční

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Při sbírce na křesťanská média jsme minulou neděli vybrali 3.130 Kč, všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ve středu bude vzdělávání ve víře pro dospělé v 19 hod. v domě U sv. Martina v Holešově
  • Příští sobotu pojedeme na pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání do Štípy. Autobus z Rymic odjede v 13.30 hod. od kostela a 13.35 z Količína. Od kaple sv. Marie Magdaleny bude možnost jít pěší pouť do Štípy za modlitby růžence.
  • Příští neděli bude sbírka a opravy ve farnosti. Předem děkujeme štědrým dárcům.
  • Zveme o letních prázdninách děti ve věku 7-14 let na týden strávený na faře ve Velkém Újezdě u Olomouce od 23. - 29. 7. Cena je 1500 Kč. Přihlášky si můžete vyzvednout u paní Slámkové v Centru pro rodinu.
  • Srdečně zveme všechny na Pouť méně mobilních ve čtvrtek 15. června na Sv. Hostýn. Pouť určena a vhodná svou realizací především pro osoby s omezenou mobilitou – ať už o berlích, nebo na vozíčku. Přihlásit se můžete na Charitě u paní Leony Machálkové