Pořad bohoslužeb v Rymicích od 11. 6. do 18. 6. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 11. 6. do 18. 6. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

11.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

8.00

Za Julka Kaňu a rodinu

Po

12.6.

 

-

 

Út

13.6.

památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

-

 

St

14.6.

 

17.00

Za Antonína Sivka, rodiče a sestry

Čt

15.6.

slavnost Těla a Krve Páně

-

 

16.6.

 

-

 

So

17.6.

 

-

 

Ne

18.6.

11. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Při sbírce na církevní školství bylo minulou neděli vybráno a odesláno celkem 2.430,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V úterý se bude konat fatimská pobožnost od 17 hod. ve farním kostele. Hlavním celebrantem při mši svaté bude P. Kristián Labant CM z Loštic.
  • Ve středu budou mít setkání senioři v domě U sv. Martina. Zajímavosti o Cyrilu a Metodějovi nám přijde vyprávět Ing. Karel Bartošek. Začínáme v 15.30 hod. v domě U sv. Martina.
  • Ve čtvrtek se bude konat pouť méně mobilních na sv. Hostýn. Je posledních pár míst volných, přihlásit se ještě můžete na Charitě. Odjezdy autobusů jsou na nástěnce v předsíni kostela.
  • Příští neděli ve farním kostele v Holešově oslavíme Boží Tělo, při mši sv. v 9.30 hod. i s průvodem po městě. Zveme družičky, aby se zapojily do průvodu a připravily si košíčky s okvětními lístky.
  • Příští neděli bude také sbírka na opravy ve farnosti. Všem předem děkujeme za štědrost.
  • Přihlášky do první třídy do náboženství na příští školní rok si můžete vyzvednout vzadu za lavicemi nebo ve farní kanceláři. Vyplněné je odevzdejte prosím co nejdříve.
  • V neděli 25. června se rozloučíme s prázdninami na farní zahradě. Zveme proto všechny děti, rodiče i další farníky na společné setkání!