Pořad bohoslužeb v Rymicích od 18. 6. do 25. 6. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 18. 6. do 25. 6. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

18.6.

11. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

19.6.

 

-

 

Út

20.6.

 

-

 

St

21.6.

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

17.00

Za Vlastimila Vaňharu a duše v očistci

Čt

22.6.

 

-

 

23.6.

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

-

 

So

24.6.

slavnost Narození sv. Jana Křtitele

-

 

Ne

25.6.

12. neděle v mezidobí

8.00

Za Aloise Janalíka, manželku, syna a + rodinu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V úterý zveme všechny, kteří se chtějí modlit za rodiny, za farnost do kaple sv. Martina. Společná modlitba začne v 18 hod.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou mládež na již tradiční EXTRÉM - noční pouť. Akce se uskuteční v pátek 23. června. Začátek bude ve 20.00 před farním kostelem v Holešově. Cestu zakončíme mší svatou v kapli v Přílepích. Do Holešova se vrátíme opět pěšky v ranních hodinách.
  • Prosíme rodiče, aby odevzdali přihlášky dětí do náboženství na příští školní rok. Děti, které letos náboženství navštěvovaly, pokračují do dalšího ročníku automaticky.
  • Příští neděli přivítáme prázdniny formou her a společného setkání na farní zahradě. Srdečně Vás tedy zveme v 15 hod. na farní zahradu v Holešově