Pořad bohoslužeb v Rymicích od 13. do 20. 8. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 13. 8. do 20. 8. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

13.8.

19. neděle v mezidobí

8.00

Za rodiče Neffovy, bratra Josefa a rodinu

Po

14.8.

památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

-

 

Út

15.8.

slavnost Nanebevzetí Panny Marie

-

 

St

16.8.

 

-

 

Čt

17.8.

 

-

 

18.8.

 

-

 

So

19.8.

 

-

 

Ne

20.8.

20. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Předem děkujeme za štědrost.
  • Od 15. do 20. srpna proběhne v Olomouci celostátní setkání mládeže, provázejme naše mladé svou modlitbou.
  • V sobotu 26. srpna se uskuteční farní pouť na Svatý Hostýn. Zároveň bude na Hostýně probíhat pouť rodin, proto zveme celé rodiny. Do společného autobusu se můžete přihlašovat v sakristii nebo na faře. Ostatní podrobnosti najdete na plakátku.
  • U příležitosti 110 let od druhé české vlakové pouti do Lurd z roku 1907 pořádá CK Aleš Kučera Zlín Vlakovou pouť 2017. Pojeďte s námi si připomenout 110 let od svěcení naší Národní kaple v Růžencové bazilice. Bude nás doprovázet olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Více informací najdete na www.poutdolurd.cz, info@ck-kucera.cz nebo na tel.: 777 212 175. Cena je 17 490 Kč.