Pořad bohoslužeb v Rymicích od 10. 9. do 17. 9. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 10. 9. do 17. 9. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

10.9.

23. neděle v mezidobí

8.00

Za Aloise Janalíka, manželku Ludmilu, živou rodinu a duše v očistci

Po

11.9.

 

-

 

Út

12.9.

 

-

 

St

13.9.

památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

17.00

Za Marii Sivkovou a manžela

Čt

14.9.

svátek Povýšení svatého Kříže

-

 

15.9.

památka Panny Marie Bolestné

-

 

So

16.9.

památka sv. Ludmily, mučednice

-

 

Ne

17.9.

24. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Ve středu budou mít opět setkání senioři od 15.30 hod. v domě U sv. Martina. O andělech strážných nám bude povídat náš kaplan P. Stanislav Trčka.
  • Příští neděli je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Orel jednota Holešov ve spolupráci s KDU-ČSL Holešov pořádá tradiční svatováclavský turnaj v malé kopané v sobotu 23. září od 9 hod. na Orelském hřišti. Družstva se mohou zapsat ten den od 8.30 hod. Je také připravený bohatý doprovodný program a dobré občerstvení.
  • V sobotu 14. října v 10 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci přijmou biskupské svěcení Mons. Antonín Basler a Mons. Josef Nuzík. Zapisujte se prosím do společného autobusu, cestovné je 200 Kč, děti a mládež zdarma.