Pořad bohoslužeb v Rymicích od 17. 9. do 24. 9. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 17. 9. do 24. 9. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

17.9.

24. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

18.9.

 

-

 

Út

19.9.

 

-

 

St

20.9.

památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

17.00

Za + Jindřicha Plhala a živou rodinu

Čt

21.9.

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

-

 

22.9.

 

-

 

So

23.9.

památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

-

 

Ne

24.9.

25. neděle v mezidobí

8.00

Za Antonína Sivka a duše v očistci

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Od zítřka začneme učit náboženství dle rozvrhu v domě U sv. Martina.
  • Ve středu po večerní mši svaté v Holešově začne příprava dětí na 1. svaté přijímání.
  • V pátek začnou ministrantské schůzky, zveme všechny kluky, kteří chtějí ministrovat, na společné setkání U Martina. Každý pátek od 16.30 hod.
  • Orel jednota Holešov ve spolupráci s KDU-ČSL Holešov pořádá tradiční svatováclavský turnaj v malé kopané v sobotu 23. září od 9 hod. na Orelském hřišti. Družstva se mohou zapsat ten den od 8.30 hod. Je také připravený bohatý doprovodný program a dobré občerstvení.
  • V sobotu 14. října v 10 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci přijmou biskupské svěcení Mons. Antonín Basler a Mons. Josef Nuzík. Zapisujte se prosím do společného autobusu, cestovné je 200 Kč, děti a mládež zdarma. Je velká škoda, že naše farnost nemá vůbec zájem o podporu našich nových biskupů svou účastí v Olomouci.