Pořad bohoslužeb v Rymicích od 9. 11. do 12. 11. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 12. 11. do 19. 11. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.11.

32. neděle v mezidobí

8.00

Za Drahomíru a Mojmíra Potůčkovy, živou a + rodinu

Po

13.11.

památka sv. Anežky České, panny

-

 

Út

14.11.

 

-

 

St

15.11.

 

17.00

Za rodiče Hladišovy a živou rodinu

Čt

16.11.

 

-

 

17.11.

památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

-

 

So

18.11.

 

-

 

Ne

19.11.

33. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Při sbírce na Charitu jsme minulou neděli vybrali 3.512,- Kč.
  • Ve středu se uskuteční setkání seniorů v 15.30 hod. v domě U sv. Martina v Holešově. Zavítá k nám P. Stanislav Bindas, misionář, vincentin. Srdečně Vás zveme na setkání.
  • V sobotu přijmou farníci z Holešova, Rymic a Kostelce u Hol. svátost biřmování z rukou arcibiskupa Mons. Jana Graubnera při mši svaté v 11 hod. ve farním kostele v Holešově. Tímto vás zveme na tuto slavnost, přijďte projevit úctu našemu pastýři a vyprosit dary Ducha Svatého nejen pro biřmovance, ale i pro nás všechny. Biřmovanci budou mít možnost přijmout svátost smíření v pátek od 16 hod. Od 19 hod. bude společný nácvik na slavnost.
  • Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.