Pořad bohoslužeb v Rymicích od 3. 12. do 10. 12. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 3. 12. do 10. 12. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

3.12.

1. neděle adventní

8.00

Za rodinu Markovu a Pirklovu a duše v očistci

Po

4.12.

 

-

 

Út

5.12.

 

-

 

St

6.12.

 

17.00

Za živou a + rodinu Bílkovu s prosbou o Boží ochranu

Čt

7.12.

památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

-

 

8.12.

slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

-

 

So

9.12.

 

-

 

Ne

10.12.

2. neděle adventní

8.00

Za Vojtěcha a Josefku Markovy a dvoje rodiče

  • Dnes od 14 hodin koná Mikulášská besídka v prostorách kina Svět v Holdšově. Součástí bude mimo jiné i andělská přehlídka. Prosíme rodiče, připravte dětem kostýmy andělů. Na všechny se těší Mikuláš.
  • Úmysly na příští rok si můžete zapsat v sakristii.
  • Zítra navštívíme nemocné v Rymicích a v Količíně.
  • Ve středu od 16 hod. bude příležitost ke svátosti smíření a adorace NSO.
  • Ve středu vás zveme na pokračování vzdělávání ve víře. Od 19 hod. v domě U sv. Martina budeme pokračovat v probírání katechismu.
  • Adventní koncert učitelů ZUŠ se bude konat ve čtvrtek v 18 hod. ve farním kostele v Holešově.
  • Od zítřka každý všední den vás zveme do Holešova na roráty, mše svaté začnou v 6.30 hod. Děti zveme po mši na snídani na faru.
  • Mikulášský turnaj ve florbale se bude konat v neděli 10. prosince v tělocvičně policejní školy v Holešově. Ministranti, vytvořte tým a přijďte si zahrát!
  • Zveme vás na adventní koncert rymické scholy, která se bude konat v neděli 17. prosince zde v kostele.