Pořad bohoslužeb v Rymicích od 10. 12. do 17. 12. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 10. 12. do 17. 12. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

10.12.

2. neděle adventní

8.00

Za Vojtěcha a Josefku Markovy a dvoje rodiče

Po

11.12.

 

-

 

Út

12.12.

 

-

 

St

13.12.

památka sv. Lucie, panny a mučednice

17.00

Za + Bohumila Škamralu, živou a + rodinu

Čt

14.12.

památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

-

 

15.12.

 

-

 

So

16.12.

 

-

 

Ne

17.12.

3. neděle adventní

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Dnes odpoledne se bude konat mikulášský turnaj ministrantů ve florbale v tělocvičně policejní školy v Holešově. Přijďte povzbudit hráče!
  • Dnes od 14.30 hod. bude zde v kostele příležitost ke svátosti smíření. Další pak bude ve středu od 16 hod. Prosím, využijte těchto možností! V Holešově se bude zpovídat od 14. 12. dle rozpisu od 7 do 9 a od 16 do 18 hod.
  • Ve středu od 15.30 hod. bude další setkání seniorů. Srdečně vás zveme do domu U sv. Martina v Holešově!
  • Ve středu 20. 12. budeme při mši svaté udělovat svátost pomazání nemocných. Zájemci, prosím, napište se na připravený seznam.
  • Příští neděli se bude v kostele v Rymicích konat tradiční koncert rymické scholy v 16 hod. Mimo jiné zde vystoupí také latinská schola Beati cantores z Holešova. Po koncertě bude k dispozici betlémské světlo. Všichni jste srdečně zváni!
  • S připravovanou již tradiční akcí Tříkrálová sbírka 2018 se obracíme na vás farníky, a prosíme o zapojení se a pomoc. Pro utvoření skupinek potřebujeme dobrovolníky z řad dospělých jako vedoucího skupinky. TKS 2018 se uskuteční v sobotu 6. 1. Nahlásit se můžete telefonicky nebo osobně na sídle Charity Holešov. Veškeré informace a tel. čísla jsou na plakátku v charitní vitrínce před kostelem. I toto je forma pomoci bližním, prostřednictvím koledy. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají pomáhat.“
  • Pokud jsou dospělí, kteří mají zájem o přípravu na svátost křtu a sv. přijímání, prosím přihlaste se u faráře nebo kaplana naši farnosti.