Pořad bohoslužeb v Rymicích od 11. 2. do 18. 2. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 11. 2. do 18. 2. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

11.2.

6. neděle v mezidobí

8.00

Za rodiče Šálkovy, Štěpánkovy, jejich syny a duše v očistci

Po

12.2.

 

-

 

Út

13.2.

 

-

 

St

14.2.

Popeleční středa

17.00

Za Růženu Kaňovou a duše v očistci

Čt

15.2.

 

-

 

16.2.

 

-

 

So

17.2.

 

-

 

Ne

18.2.

1. neděle postní

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • V rámci Národního týdne manželství připravilo Centrum pro rodinu přednášku se zamyšlením nad texty papeže Františka „Radost z lásky“ aneb o radosti lásky manželské i rodičovské. Přednášet bude dnes odpoledne od 15 hod. P. Miroslav Jáně v domě U sv. Martina.
  • Ve středu začíná doba postní. Popeleční středa je dnem přísného postu.
  • Od popeleční středy bude mezi lavicemi jako každým rokem kasička na postní almužnu, kterou pořádá Charita.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
  • Prosíme, dodržujte úřední hodiny ve farní kanceláři v Holešově, které jsou každé pondělí a středu od 8 do 11 hod. a od 13 do 16 hod.
  • Vyhlašujeme čtenářskou soutěž farní knihovny pro děti od 6 do 12 let. Děti dnes dostanou „průkazku“, kterou si nechají potvrdit knihovnicí ve farní knihovně o zapůjčení knížky. Tu si doma (klidně spolu s rodiči) přečtou a rodiče potvrdí svým podpisem, že kniha byla opravdu přečtena. Kdo do konce školního roku přečte nejvíce knih, bude odměněn a prožije tajuplnou noc v domě U sv. Martina. Hodnotit budeme ve dvou kategoriích: od 6 do 8 let a od 9 do 12 let. Půjčování knih se týká pouze farní knihovny U sv. Martina, která je otevřená každou středu od 15 do 17 hod. a v pátek od 15 do 18 hod.