Pořad bohoslužeb v Rymicích od 1. 4. do 8. 4. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 1. 4. do 8. 4. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

1.4.

slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8.00

Za rodinu Darebníkovu a Matulovu

Po

2.4.

 

8.00

Za Annu Volfovou, živou a + rodinu

Út

3.4.

 

-

 

St

4.4.

 

17.00

Za + Josefa Daďu, manželku a živou rodinu

Čt

5.4.

 

-

 

6.4.

 

-

 

So

7.4.

 

-

 

Ne

8.4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

neděle Božího milosrdenství

8.00

Za Jindřicha Janalíka, živou a + rodinu

  • Dnes je sbírka na arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.
  • Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali 6.915,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ve středu od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření
  • V sobotu se v Praze koná Národní pochod pro život a rodinu. Přijďte podpořit tuto akci společnou smírnou adorací za rodiny našeho národa (pokud se přímo neúčastníte pochodu v Praze), do kaple sv. Martina od 14 hod.
  • Příští neděli v 15 hod. bude pobožnost k Božímu milosrdenství ve farním kostele v Holešově.