Pořad bohoslužeb od 17. 6. do 24. 6. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 17. 6. do 24. 6. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

17.6.

11. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

18.6.

 

-

 

Út

19.6.

 

-

 

St

20.6.

 

17.00

Za Vlast. Vaňharu a duše v očistci

Čt

21.6.

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

-

 

22.6.

 

-

 

So

23.6.

 

14.00

 

Ne

24.6.

12. neděle v mezidobí

8.00

Za Julka Kaňu a živou rodinu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti
  • Ve čtvrtek bude ve farním kostele slavena tridentská mše sv. v 18 hod.
  • Malí čtenáři, pozor! Kdo jste se zapojili do soutěže a přečetli jste alespoň jednu knihu z farní knihovny, odevzdejte prosím nejpozději do středy soutěžní lístek (buď na faru nebo do knihovny). V pátek po večerní mši svaté vás pak čeká velmi zajímavá hra s možností přespání v domě u sv. Martina. Prosíme rodiče, aby na soutěžní kartičku dopsali, zda jejich dítě zůstane na noc U sv. Martina. Děkujeme.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny mladé na Extrém (již tradiční noční pochod) pořádaný jako poděkování za celý školní rok. Tentokrát bude naše cílová stanice kaple sv. Huberta v Zahnašovicích, odkud se pak vrátíme kolem 2h ráno zpět do Holešova. Nabízíme možnost počkat na odvoz či spoj v Domě u svatého Martina. Akce se bude konat v pátek 22.6. a vycházet budeme ve 20.00 od farního kostela v Holešově. Více informací na plakátku nebo na našich facebookových stránkách.
  • V sobotu organizuje naše farnost a obecní úřad oslavu výročí naší scholy a setkání s rodáky z Polska, kteří ten víkend zavítají k nám do Rymic. Ve 14 hod. bude mše svatá, poté se přesuneme do areálu obecního úřadu, kde bude společný oběd pro všechny farníky. Poté bude krátké vystoupení scholy a volná zábava. Od 18 hod. hraje Show band Pavla Březiny. Zveme opravdu všechny farníky a příznivce scholy. Těšíme se na účast.
  • Je třeba rozšířit skupinu farnic, které uklízí náš kostel. Zájemkyně, které by mohly a chtěly uklízet, prosíme, aby se hlásily u paní Bakalové.