Pořad bohoslužeb v Rymicích od 16. 9. do 23. 9. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 16. 9. do 23. 9. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

16.9.

24. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

17.9.

 

-

 

Út

18.9.

 

-

 

St

19.9.

 

17.00

Za živou a + rodinu Fuksovu a dvoje rodiče

Čt

20.9.

památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

-

 

21.9.

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

-

 

So

22.9.

 

-

 

Ne

23.9.

25. neděle v mezidobí

8.00

Za Františku Cápíkovou, sestry a živou rodinu

  • Ve středu začínáme učit náboženství.
  • Ve středu po mši svaté bude v Holešově první příprava na 1. sv. přijímání.
  • Ve čtvrtek v 18 hod. bude slavena mše svatá ve starém ritu ve farním kostele v Holešově.
  • U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly bude slavena mše svatá za Charitu a její pracovníky a klienty v pátek v kostele sv. Anny v Holešově
  • V pátek budou mít první schůzku ministranti od 16.30 hod. v domě U sv. Martina v Holešově.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
  • Obchůdek Naděje v domě U sv. Martina v Holešově nabízí různé křesťanské stolní kalendáře.
  • Od podzimu tohoto roku začne další příprava na udělení svátosti biřmování. Kdo má zájem přijmout svátost biřmování, přihlaste se prosím osobně u otce děkana. K biřmování může přistoupit pokřtěný katolík starší 18 let. Možné je také přihlásit se k přípravě na křest nebo první svaté přijímání.
  • V sobotu 20. října se v Kroměříži na AG bude konat konference „50 let Humanae Vitae“ o rodině. Na tuto konferenci je nutné se přihlašovat. Podrobnosti najdete na plakátku.