Pořad bohoslužeb v Rymicích od 30. 9. do 7. 10. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 30. 9. do 7. 10. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

30.9.

26. neděle v mezidobí

8.00

Za Antonína Sivka a duše v očistci

Po

1.10.

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

-

 

Út

2.10.

památka svatých andělů strážných

-

 

St

3.10.

 

17.00

Za Josefa Pavelku a dvoje rodiče

Čt

4.10.

památka sv. Františka z Assisi

-

 

5.10.

První pátek v měsíci

-

 

So

6.10.

 

-

 

Ne

7.10.

27. neděle v mezidobí

8.00

Za Mario Miliána a rodiče

  • Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali 8.980 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V pondělí navštívíme nemocné v Rymicích a v Količíně.
  • Ve středu od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.
  • V pondělí navštívíme nemocné.
  • Příští neděli se konají všetulské hody. Mši svatou ve 12 hod. ve Všetulích bude sloužit Mons. Jan Graubner, který zároveň požehná nově postavenou zvonici. Odpoledne bude bohatý program ve všetulském parku, od 15 hod. žehnání zvířat.
  • Od podzimu tohoto roku začne další příprava na udělení svátosti biřmování. Kdo má zájem přijmout svátost biřmování, přihlaste se prosím osobně u otce děkana. K biřmování může přistoupit pokřtěný katolík starší 18 let. Možné je také přihlásit se k přípravě na křest nebo první svaté přijímání.