Pořad bohoslužeb v Rymicích od 9. 12. do 16. 12. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 9. 12. do 16. 12. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

9.12.

2. neděle adventní

8.00

Za rodinu Markovu, Pirklovu a duše v očistci

Po

10.12.

 

-

 

Út

11.12.

 

-

 

St

12.12.

 

17.00

Za Miroslavu Sekaninovou, rodiče Neumanovy a živou rodinu

Čt

13.12.

památka sv. Lucie, panny a mučednice

-

 

14.12.

památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

-

 

So

15.12.

 

-

 

Ne

16.12.

3. neděle adventní

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Dnes odpoledne se v kině Svět v Holešově bude konat Mikulášská besídka pro děti. Srdečně vás zveme! Začátek je ve 14 hod.
  • Ve středu budou mít setkání seniory. O adventních a vánočních zvycích ve starém Holešově přijde vyprávět Ing. Karel Bartošek.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Pomazání nemocných….
  • Schola Rymice Vás srdečně zve na tradiční ADVENTNÍ KONCERT, který se letos koná až na samém sklonku adventu, a to na čtvrtou neděli adventní 23. prosince v 16 hod. v kostele sv. Baroloměje. Program letošního koncertu tvoří především skladby v podání Scholy Rymice. K dispozici bude Betlémské světlo a po skončení koncertu se můžete těšit na malé občerstvení před kostelem. Jste zváni načerpat klid, pozvednout náladu a potkat se v čase, kdy si všichni přejeme být lepšími. Těšíme se na předvánoční chvíle s Vámi! Vaše Schola Rymice
  • Pomazání nemocných budeme udělovat ve středu 19. prosince. Zájemci, zapište se prosím na připravený seznam.