Pořad bohoslužeb v Rymicích od 20. 1. do 27. 1. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 20. 1. do 27. 1. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

20.1.

2. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a zemřelé farníky a za dobrodince naši farnosti

Po

21.1.

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice

-

 

Út

22.1.

 

-

 

St

23.1.

 

17.00

Za dar zdraví

Čt

24.1.

Sv. Františka Saleského, biskup

a učitele církve

-

 

25.1.

Svátek

obrácení sv. Pavla

-

 

So

26.1.

Sv. Timoteje a Tita, biskupů

-

 

Ne

27.1.

3. neděle v mezidobí

8.00

Za Antonína Sivka a živou rodinu

  • Minulou neděli se na opravy ve farnosti vybralo 12.310,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať
  • Zveme vás na modlitební setkání za rodiny do kaple sv. Martina v úterý 22. ledna v tradičním čase od 18:00 do 19.00 hod
  • V úterý 22. ledna v 18.00 jste všichni zvaní do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově na varhanní koncert, který pro nás připravila ZUŠ v Holešově
  • Farní ples se koná 26. ledna. Vstupenky na farní ples si můžete zakoupit v úřední hodiny ve farní kanceláři. Cena vstupenky 180 Kč. Kdyby někdo chtěl pomoci při organizaci plesu nebo přispět nějakou cenou do tomboly, má dveře farní kanceláře dokořán J
  • V březnu tohoto roku chystáme pouť do Říma. Otec Lukáš nám bude dělat průvodce po římských památkách. Kdo byste se chtěli zúčastnit této pouti, tak s tím počítejte. Program se připravuje, počítejte s cenu cca 10.000,-.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny mladé od 14 let na druhé děkanátní spolčo, které se uskuteční v pátek 25.1. na faře v Bystřici pod Hostýnem. Začínáme v 17.30 mší svatou ve farním kostele a poté se přesuneme na faru, kde se spolu více seznámíme a něco si zahrajeme. Více informací na plakátcích nebo na tel. čísle 775 517 671 (Petra Slámková). Těšíme se na vás!