Pořad bohoslužeb v Rymicích od 24. 3. do 31. 3. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 24. 3. do 31. 3. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.3.

3. neděle postní

8.00

Za + rodiče Šálkovy a duše v očistci

Po

25.3.

slavnost Zvěstování Páně

-

 

Út

26.3.

 

-

 

St

27.3.

 

17.00

Za rodiče Maňáskovy a dvě dcery

Čt

28.3.

 

-

 

29.3.

 

-

 

So

30.3.

 

-

 

Ne

31.3.

4. neděle postní

8.00

Za rodiče Kaňovy, Pospíšilíkovy a duše v očistci

  • Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali celkem 9.377 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V neděli 7. dubna po křížové cestě v Holešově bude beseda s Alešem Kučerou, organizátorem vlakové pouti do Lurd a farní pouti do Assisi a do Říma.
  • V termínu od 7. do 13. října se bude konat pouť do Assisi a Říma. Je třeba se přihlásit do konce dubna a složit zálohu 5.000 Kč jako záruku, že si to někdo na poslední chvíli nerozmyslí a nepojede. Zálohu můžete složit ve farní kanceláři. Plakátek na tuto pouť i s programem najdete na nástěnce.
  • Příští týden se mění zimní čas na letní, proto si ze soboty na neděli posuneme hodinky o hodinu dopředu.