Pořad bohoslužeb v Rymicích od 31. 3. do 7. 4. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 31. 3. do 7. 4. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

31.3.

4. neděle postní

8.00

Za rodiče Kaňovy, Pospíšilíkovy a duše v očistci

Po

1.4.

 

-

 

Út

2.4.

 

-

 

St

3.4.

 

17.00

Za Evžena a Vojtěšku Očadlíkovy, živou a + rodinu

Čt

4.4.

 

-

 

5.4.

První pátek v měsíci

-

 

So

6.4.

 

-

 

Ne

7.4.

5. neděle postní

8.00

Za Josefa Daďu, rodiče a živou rodinu

  • Zítra navštívíme nemocné v Rymicích a v Količíně.
  • Ve středu od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny mladé od 14 let na další děkanátní spolčo, které se uskuteční tento pátek na faře v Bystřici p. Host. Začínáme v 17.30 mší svatou ve farním kostele a poté se přesuneme na faru, kde se spolu pobavíme tentokrát na téma modlitba. Více informací na plakátku. Těšíme se na vás!
  • Příští neděli po křížové cestě v Holešově (asi 15.45) bude beseda s Alešem Kučerou, organizátorem vlakové pouti do Lurd a farní pouti do Assisi a do Říma.
  • Stále se ještě můžete přihlašovat na pouť do Assisi a Říma, která se bude konat od 7. do 13. října. S přihlašovacími údaji potřeba složit také zálohu 5000 Kč. Podrobnosti najdete na plakátku. Přihlásit se můžete na faře v Holešově.
  • Humanitární sbírka šatstva v režii Charity Holešov se bude konat od 8. do 12. dubna. Místo a doba zůstávají stejné, změnila se pouze otevírací doba. Bližší informace a kontakty jsou uvedeny na plakátku.
  • Charita Holešov hledá nové zaměstnance - zdravotní sestru a pečovatelku. Podrobnosti získáte na Charitě.