Pořad bohoslužeb v Rymicích od 14. 4. do 21. 4. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 14. 4. do 21. 4. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

14.4.

Květná neděle

8.00

Za Františku Janoštíkovou, manžela a dvoje rodiče

Po

15.4.

 

-

 

Út

16.4.

 

-

 

St

17.4.

 

-

 

Čt

18.4.

Zelený čtvrtek

18.00

Za rodinu Chytilovu, Hoškovu a Simerskou

19.4.

Velký pátek

15.00

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

So

20.4.

Bílá sobota

20.30

Za Ignáce a Marii Tabarkovy a bratra Jaroslava

Ne

21.4.

slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V sobotu v 10 hod. bude adorace pro děti.
  • Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář.
  • Příští neděli budeme žehnat velikonoční pokrmy.
  • Na hod Boží velikonoční vás srdečně zveme na koncert holešovského chrámového sboru a holešovského komorního orchestru. Koncert začne v 15.30 hod. ve farním kostele v Holešově. Mimo jiné zazní Charpentierovo Te Deum.