Pořad bohoslužeb v Rymicích od 20. 3. do 27. 3. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

20.3.

KVĚTNÁ NEDĚLE

8.00

Za živé a + farníky
a dobrodince farnosti

Po

21.3.

 

-

 

Út

22.3.

 

-

 

St

23.3.

 

-

-

Čt

24.3.

Zelený čtvrtek

18.00

 

25.3.

Velký pátek

18.00

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

So

26.3.

Bílá sobota

20.00

 

Ne

27.3.

slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8.00

 

 

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
  • Na Velký pátek po obřadech budeme zde v kostele promítat film Umučení Ježíše Krista.
  • Příští neděli bude sbírka na arcibiskupský kněžský seminář.
  • Příští neděli budeme žehnat pokrmy.
  • Příští neděli vás zveme na koncert Holešovského chrámového sboru a komorního orchestru Stabat Mater od Josepha Haydna. Koncert začne v 15.30 hod. v kostele v Holešově.
  • Zveme mládež od 13ti let na Víkendový pobyt na faře v Prasklicích. Uskuteční se 8.-10. dubna. Cena za víkend je 370 Kč. Více informací najdete u Veroniky Bakalikové a Ladi Němce, kteří vám rádi předají i přihlášku.
  • Autobus na pouť Po stopách sv. Jana Sarkandra je již obsazen. Pokud by byl zájem, zkusíme objednat ještě jeden. Prosím tedy další zájemce, aby se do konce týdne přihlásili, zda zaplní celý autobus.
  • Na národní pouť do Krakova-Lagiewnik na sobotu 28. května máme objednaný jeden autobus, ve kterém je ještě pár míst volných. Prosím, přihlaste se co nejdříve na faře. Cena zájezdu 750 Kč.