kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 29. 1. do 5. 2. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 29. 1. do 5. 2. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

29.1.

4. neděle v mezidobí

7.00

Za + Miloslava a Anežku Navrátilovy a živou rodinu

8.00

Za + Stanislava Křížka, dva bratry, rodiče, tetu Anežku a živou rodinu

9.30

Za + Svatopluka Grygeru,
živou a + rodinu Grygerovu a Pavelkovu

18.00

Za požehnání a pokoj pro rodinu

Po

30.1.

 

18.00

Za + Zdeňku Mikulčákovou, Miladu Bubeníkovou a živou rodinu

Út

31.1.

památka sv. Jana Boska, kněze

6.30

 

St

1.2.

 

18.00

Na poděkování za dožitých 80 let života

Čt

2.2.

svátek Uvedení Páně do chrámu

7.30

Za + Miroslava Marjánka, za živou rodinu
a duše v očistci

18.00

Na poděkování rodičů za děti a dětí za rodiče

3.2.

památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

7.30

Za + Marii Sedlaříkovou, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Lidmilu Horákovou a živou rodinu

So

4.2.

 

7.30

Za babičku Jindřišku

Ne

5.2.

5. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodinu Vyvlečkovu a duše v očistci a za rodiny Dujkovu, Darebníčkovu, Kučerovu

8.00

Za Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro manžela

9.30

Za + Jindřicha Mikla, živou a + rodinu Miklovu a duše v očistci

18.00

Za + Josefa Tekulu a + Štefana Betáka

·          Ve čtvrtek bude při večerní mši svaté společná modlitba na poděkování rodičů za dětí a dětí za rodiče.

·          V pátek při mši svaté ráno i večer budeme udělovat svatoblažejské požehnání. Sv. Blažej je vzýván proti bolestem v krku a různým nemocem.

·          V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·          V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech

·          V sobotu se od 16.30 v Domě U sv. Martina uskuteční akce pro mládež děkanátu s názvem SVĚTLO V NÁS. Hostem bude Tamara Suchánková. Poté bude následovat večer chval. Ukončení bude ve 20.00.