kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 26. 6. do 3. 7. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 26. 6. do 3. 7. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

26.6.

13. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Duchyňovu a Beňovu

8.00

Za živé a + občany z Dobrotic

9.30

Za + rodiče Helenu a Josefa Sedláčkovy, jejich syna a živou rodinu

18.00

Za + rodiče Ludmilu a Františka Šťastné, bratra Petra, živou rodinu a duše v očistci

Po

27.6.

 

18.00

Za + Blanku Hudcovou a duše v očistci

Út

28.6.

památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

6.30

 

St

29.6.

slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

7.30

 

18.00

Za živou a + rodinu Kunderovu a Váňovu

Čt

30.6.

svátek Výročí posvěcení katedrály

7.30

Za živou a zemřelou rodinu Prchalovu

1.7.

První pátek v měsíci

7.30

Za požehnání a ochranu dětí na cestách

18.00

Za + Zdeňka Michalíka, jeho rodiče, + rodiče Horákovy a za dar zdraví pro celou rodinu

So

2.7.

 

7.30

 

Ne

3.7.

14. neděle v mezidobí

7.00

Za + Aloise a Marii Janečkovy a duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

8.00

Za živé a + občany z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče Marii a Antonína Sedláčkovy, živou rodinu a duše v očistci

·         Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali celkem 23.016 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·         V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·         V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech.

·         V sobotu 16. července v 18 hod. bude ve farním kostele v Holešově koncert skupiny Good Work.

·         V neděli 24. července se bude konat farní den. Dopoledne proběhne setkání „staré scholy a ministrantů“, na které Vás srdečně zveme. Odpoledne bude žehnání aut a farní den na zahradě.