kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 4. 6. do 11. 6. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 4. 6. do 11. 6. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

4.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

7.00

Za + Františka Večeřu, Josefa Žampu a Petra Krajču

8.00

Za + rodiče Sklenářovy, Zdeňka Pechala a Aloise Beutela a živou rodinu

9.30

Za děti a jejich rodiny a duše v očistci

18.00

Na poděkování za Boží ochranu a vyslyšení proseb

Po

5.6.

památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

18.00

Za + manžele Marii a Metoděje Číhalovy z Martinic

Út

6.6.

 

6.30

Za + Ludmilu Němcovou a živou rodinu

St

7.6.

 

18.00

Za + rodiče Rektoříkovy, živou rodinu a duše v očistci

Čt

8.6.

slavnost Těla a Krve Páně

7.30

Za + rodiče Františka a Jiřinu Ponížilovy a živou rodinu

18.00

Za + Ludmilu a Josefa Krejčí a živou rodinu

9.6.

 

7.30

Na úmysl dárce

18.00

Za + rodiče Sedláčkovy, manžela a živou rodinu

So

10.6.

 

7.30

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu

Ne

11.6.

10. neděle v mezidobí

 

Boží Tělo

7.00

Za živou a + rodinu Duchyňovu a Beňovu

8.00

Za + sestry a jejich manžely

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče Sedlaříkovy a duše v očistci

·          Při sbírce na církevní školy jsme minulou neděli vybrali 26.213 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Děkují všem, kdo se zapojili di přípravy programu na noc kostelů. zvláště patří poděkování divadelníkům, holešovskému komornímu orchestru, scholi Beati kantores, průvodcům, Evě Relichové a dalším bezejmenným ochotníkům připravit něco na zub pro návštěvníky akce.

·          V úterý v 16.30 bude úklid kostela svaté Anny. Prosím ženy, které disponují časem, aby pomohly s úklidem kostela. Můžete se hlásit u paní Chodníčkové.

·          Zveme všechny ministranty na společný výlet v sobotu od 15 hod. Sraz před farou.

·          V neděli od 15 hod. se bude konat na faře v Bystřici p. Host. grilovačka pro mládež. Všechny vás srdečně zveme.

·          Příští neděli po mši sv. v 9.30 hod. půjde eucharistický průvod přes náměstí do kostela sv. Anny. Prosíme maminky, aby připravili družičkám okvětní lístky do košíčků.

·          Od příští neděle už bude večerní mše svatá bývat v kostele sv. Anny.