mariansky_kveten

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 25. 7. do 1. 8. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 25. 7. do 1. 8. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

25.7.

17. neděle v mezidobí

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

26.7.

památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 

 

Út

27.7.

památka sv. Gorazda a druhů

-

 

St

28.7.

 

-

 

Čt

29.7.

památka sv. Marty

-

 

30.7.

 

-

 

So

31.7.

památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

-

 

Ne

1.8.

18. neděle v mezidobí

9.30

Za + rodiče Kotáskovy a živou rodinu

·          V pondělí bude večerní mše svatá v kostele sv. Anny.

·          Farní knihovna bude v měsíci srpnu zavřená.

·          Centrum pro rodinu vás zve na společnou prosebnou pouť za naše rodiny do Prahy k Jezulátku ve středu 4. srpna. Doprava bude vlakem, prosím, nahlaste se u pracovnic CpR. Podrobnosti i kontakt najdete na plakátku.