kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 1. 1. do 8. 1. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 1. 1. do 8. 1. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

1.1.

slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

7.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Martinic a Přílepy

8.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Dobrotic, Jankovic, Žop, Tučap a Bořenovic

9.30

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Holešova a ze Všetul

18.00

Na + Miroslava Hrbáčka a živou rodinu

Po

2.1.

památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

18.00

Za + Stanislava Sadila a živou rodinu

Út

3.1.

 

6.30

Za dar zdraví a ochranu Boží pro celou rodinu

St

4.1.

 

18.00

Za + Antonína Kučeru, manželku Marii, syna Antonína, živou a + rodinu

Čt

5.1.

 

7.30

Za + rodiče Sedlaříkovy a syna Františka

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

6.1.

slavnost Zjevení Páně

7.30

Za + Marii a Stanislava Fuksovy, živou a + rodinu Němečkovu

18.00

Na úmysl dárce

So

7.1.

 

7.30

Za živou a + rodinu, stálou Boží ochranu a za duše v očistci

Ne

8.1.

svátek KŘTU PÁNĚ

7.00

Za + Emílii a Aloise Symerské

8.00

Za + manžela a živou rodinu

9.30

Za + Marii a Antonína Navrátilovy a duše v očistci

18.00

Na poděkování Panny Marii za ochranu a vyslyšení proseb

·         Ve středu po večerní mši svaté bude další příprava dětí, které se připravují na první svaté přijímání.

·         Ve středu nikoliv v pátek bude návštěva nemocných v Přílepích, Holešově a Žopích.

·         V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·         V sobotu se bude konat charitní tříkrálová sbírka

·         V nedělí v 15.00 hod zveme do farního kostela všechny, kteří si chtějí zazpívat koledy