kostel

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 1. 1. do 8. 1. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 1. 1. do 8. 1. 2023

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

1.1.

slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

11.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky ze Zahnašovic

Po

2.1.

památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

-

 

Út

3.1.

 

-

 

St

4.1.

 

-

 

Čt

5.1.

 

17.00

Na poděkování za všechny dary a milosti s prosbou o požehnání a ochranu pro celou rodinu Fridrichovu

6.1.

slavnost Zjevení Páně

-

 

So

7.1.

 

-

 

Ne

8.1.

svátek KŘTU PÁNĚ

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·         Ve čtvrtek od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření

·         V sobotu se bude konat charitní tříkrálová sbírka

·         V nedělí v 15.00 hod zveme do farního kostela v Holešově všechny, kteří si chtějí zazpívat koledy