kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 8. 1. do 15. 1. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 8. 1. do 15. 1. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

8.1.

svátek KŘTU PÁNĚ

7.00

Za + Emílii a Aloise Symerské

8.00

Za + manžela a živou rodinu

9.30

Za + Marii a Antonína Navrátilovy a duše v očistci

18.00

Na poděkování Panny Marii za ochranu
a vyslyšení proseb

Po

9.1.

 

18.00

Na poděkování za 65 let života s prosbou o Boží požehnání, zdraví a ochranu

Út

10.1.

 

6.30

Za Boží ochranu a zdárný průběh operace Veroniky
a Boží pomoc pro ošetřující

St

11.1.

 

18.00

Za živou a + rodinu

Čt

12.1.

 

7.30

Za dar zdraví pro manžela a celou rodinu

13.1.

 

7.30

Za nedožitých 100 let a živou a + rodinu

18.00

Za + strýce Leopolda

So

14.1.

 

7.30

Za + rodiče Kopčilovy a duše v očistci

Ne

15.1.

2. neděle v mezidobí

7.00

Za + Martu Janákovou a její rodinu

8.00

Za + Josefa Navrátila, jeho + manželku a dceru

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče

·         Prosím pastorační radu, aby přišla na setkání v pondělí 9.1.2023 v 19.00 hod. do zasedací místnosti farní budovy. Téma setkání: farní zabijačka a farní ples.

·         Ve středu zveme všechny seniory na společné setkání v domě U sv. Martina od 15.30 hod. Téma „Jak k nám promlouvá chléb“ připravilo Centrum pro rodinu ve spolupráci s Jarmilou Rusňákovou z Přerova, která nás navštíví a řekne nám spoustu zajímavostí. Přijít mohou i mladší ročníky.

·         Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!