kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 15. 1. do 22. 1. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 15. 1. do 22. 1. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

15.1.

2. neděle v mezidobí

7.00

Za + Martu Janákovou a její rodinu

8.00

Za + Josefa Navrátila, jeho + manželku a dceru

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče

Po

16.1.

 

18.00

Za + Marii a Františka Bednářovy

Út

17.1.

památka sv. Antonína, opata

6.30

Na poděkování a Boží pomoc pro vnuky a za duše v očistci

St

18.1.

památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18.00

Za dar uzdravení pro kolegyni Martu

Čt

19.1.

 

7.30

Za živou a + rodinu Chytílkovu

20.1.

 

7.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a pomoc do dalších let

18.00

Na úmysl dárce

So

21.1.

památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

7.30

Na poděkování za dar života dcery, manžela a za živou a + rodinu a duše v očistci

Ne

22.1.

3. neděle v mezidobí

7.00

Za rodiče Buštíkovy, Jurčíkovy, sourozence a živou rodinu

8.00

Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o požehnání do dalších let

9.30

Za uzdravení kamaráda Jakuba a statečnost v nemoci

18.00

Na poděkování za 35 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let a dar zdraví pro celou rodinu

·         Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·         Letos se v Lisabonu koná celosvětové setkání mládeže s papežem. Je dobré podpořit naše mladé ve farnosti, aby se aspoň někdo z nich mohl zúčastnit tohoto setkání. A proto prosíme celou farní rodinu o modlitbu za naše mladé a o finanční příspěvek, který můžete vložit do pokladničky na stolku mezi lavicemi. Za naše mladé upřímné Pán Bůh zaplať!

·         Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů, mysleme na to ve svých modlitbách.

·         V sobotu se bude konat farní zabíjačka v prostorách farního dvora. Po poledni budete moci ochutnat vepřové dobroty. Doneste si s sebou nějaké krabičky a skleničky na polévku, prejt, obcházku, sádlo… Prosíme hospodyňky o napečení tradičních zabijačkových koláčů

·         V sobotu 28. ledna se bude na holešovském zámku konat farní ples. Začátek je v 19.30 hod. Předprodej vstupenek ve farní kanceláři bude od středy, vstupenka i s místenkou bude v ceně 250 Kč. I když se plesu nezúčastníte, budeme rádi, když ples podpoříte tzv. sponzorskou vstupenkou. Těšíme se na každého, kdo by chtěl přiložit ruku k dílu a chtěl pomoct s plesem v podobě napečených dobrůtek a organizačního zajištění. Budeme rádi za každou cenu do tomboly.

·         Každý pátek při večerní mši pokračujeme s kázáním zaměřeným dětem.