kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 22. 1. do 29. 1. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 22. 1. do 29. 1. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

22.1.

3. neděle v mezidobí

7.00

Za rodiče Buštíkovy, Jurčíkovy, sourozence a živou rodinu

8.00

Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o požehnání do dalších let

9.30

Za uzdravení kamaráda Jakuba a statečnost v nemoci

18.00

Na poděkování za 35 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let a dar zdraví pro celou rodinu

Po

23.1.

 

18.00

 

Út

24.1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

6.30

Za + rodiče a živou rodinu

St

25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

18.00

Za + Annu Svobodovou a jejího syna Ivana

Čt

26.1.

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

7.30

Za + Pavla Staňka a mír na Ukrajině

27.1.

 

7.30

Za živou a zemřelou rodinu Ševčíkovu

18.00

Za živou a + rodinu Kocveldovu, Jonáškovu a Hložkovu

So

28.1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

7.30

Na poděkování za dar života s prosbou o víru pro dceru Radku

Ne

29.1.

4. neděle v mezidobí

7.00

Za + Miloslava a Anežku Navrátilovy a živou rodinu

8.00

Za + Stanislava Křížka, dva bratry, rodiče, tetu Anežku a živou rodinu

9.30

Za živou a + rodinu Grygerovu a Pavelkovu

18.00

Za požehnání a pokoj pro rodinu

·        Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali celkem 29.395,- Kč. Děkujeme také dárci za 3.000,- Kč na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·        Centrum pro rodinu zve ke společné modlitbě před NSO za naše rodiny od 18 hod. ve farním kostele.

·         Příští sobotu se bude na holešovském zámku konat farní ples. Začátek je v 19.30 hod. Předprodej vstupenek ve farní kanceláři.  Vstupenka i s místenkou bude v ceně 250 Kč. I když se plesu nezúčastníte, budeme rádi, když ples podpoříte tzv. sponzorskou vstupenkou. Těšíme se na každého, kdo by chtěl přiložit ruku k dílu a chtěl pomoct s plesem v podobě napečených dobrůtek a organizačního zajištění. Budeme rádi za každou cenu do tomboly.