kostel

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 24. 3. do 31. 3. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 24. 3. do 31. 3. 2024

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.3.

KVĚTNÁ NEDĚLE

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

25.3.

 

-

 

Út

26.3.

 

-

 

St

27.3.

 

-

 

Čt

28.3.

Zelený čtvrtek

-

 

29.3.

Velký pátek

-

 

So

30.3.

Bílá sobota

-

 

Ne

31.3.

slavnost Zmrtvýchvstání Páně

9.30

Za + Svatopluka Chytila, rodiče a sourozence

·      Dnes odpoledne v 15.30 hod. Vás zveme na koncert chrámového sboru a komorního orchestru 15.30 hod. zazní Salieriho Requiem.

·      V pátek ve farním kostele začneme ve 14.30 pobožností křížové cesty a novenou k Božímu milosrdenství. Následovat budou obřady Velkého pátku.

·      Z pátku na sobotu ve farním kostele bude celonoční adorace u Božího hrobu.

·      V sobotu v 10 hod. bude připravena adorace u Božího hrobu pro děti.

·      V neděli velikonoční při bohoslužbě požehnáme pokrmy.

·      Příští neděli bude sbírka na služné duchovních.

·      Členové Eucharistické hodiny mají v sakristii modlitební brožurku.

·      V sobotu 6. dubna od 19 hod. se bude ve farním kostele v Holešově konat modlitba s mladými za mladé.